Stichting Generation Sara Foundation

We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het komen tot een harmonieuze, tolerante samenleving, waarin kinderen van alle mogelijke nationaliteiten en geaardheden veilig en liefdevol kunnen samen leven.


Onze missie is

  • Het initiëren, (mede) doen uitvoeren, financieren van of participeren in projecten gericht op het bevorderen van een veilige vrije toekomst voor kinderen in Nederland.

  • Het initiëren, (mede) doen uitvoeren, financieren van of participeren in projecten gericht op het vergroten/verbeteren van de opleidings- en maatschappelijke kansen van kinderen in Thailand.

  • Het initiëren, (mede) doen uitvoeren, financieren van of participeren in projecten gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden op het Thaise platteland.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Over ons

Sara Elize is op 3 mei 2016 geboren uit een multi-culturele relatie.

De Stichting Generation Sara Foundation is ontstaan vanuit de wens om bij te dragen aan een veilige toekomst voor onze dochter en haar generatie. Deze generatie zal meer dan alle voorgaande generaties geconfronteerd worden met een multi-culturele samenleving. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het komen tot een harmonieuze, tolerante samenleving, waarin kinderen van alle mogelijke nationaliteiten en geaardheden veilig en liefdevol kunnen samen leven.

Daarnaast zal deze stichting middels (kleinschalige) projecten bij willen dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in het algemeen en (de kansen) van kinderen op het Thaise platteland in het bijzonder.

Wat kan ik doen?

Spreken de doelen van onze stichting je aan en wil je bijdragen?

Maak dan je bijdrage over op de rekening van Stichting Generation Sara Foundation bij Triodos-bank.

Ons IBAN-nummer is: NL64 TRIO 0390 4591 94

Dank je wel!

Hoofdsponsor

Module Personeelsdiensten BV is hoofdsponsor van Generation Sara Foundation.

Jaarlijks doneert Module een percentage van haar winst aan de stichting. Daarnaast stelt Module in voorkomende gevallen aanvullende middelen en menskracht beschikbaar.